ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

Infographic:8วิธีสังเกตภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ

Infographicพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลซื้อขายออนไลน์ทำอย่างไรไม่ให้ถูกโกงบอกวิธี5ข้อเมื่อถูกโกงว่าต้องทำอย่างไร

การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประชากรข้ามชาติ:สถานการณ์ด้านการศึกษาและภาพรวมการดำเนินงานโครงการ

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการทำงานของโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและแรงงานข้ามชาติ (ศสร.)รับผิดชอบโดยมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)ในช่วงปี พ.ศ.2556-2559 มยช.ร่วมกับองค์กรภาคีหลัก ได้แก่มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง และศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน และภาคีเครือข่ายความร่วมมืออื่นๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและแรงงานข้ามชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยความตระหนักร่วมกันว่าประเทศไทยมีผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหลายหลากหากประชากรกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ขาดการดูแลให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาวะที่ดีนอกจากแสดงถึงความไม่เป็นธรรมทางสังคมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาวะของประชากรกลุ่มอื่นๆ และสังคมโดยรวมในที่สุด โครงการศสร. ได้พยายามทำงานเพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มประชากรข้ามชาติ โดยเป็นการทำงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำให้กลุ่มประชากรข้ามชาติ มีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาที่เหมาะสมในระดับหนึ่งจึงเห็นควรได้รวบรวมสถานการณ์และผลการดำเนินงานเหล่านี้ จัดทำเป็นหนังสือจำนวนสองเล่มเพื่อบันทึกบทเรียนประสบการณ์ความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานในระยะถัดไป สำหรับหนังสือเล่มนี้นับเป็นเล่มที่หนึ่งซึ่งเป็นการรวบรวมสถานการณ์ด้านการศึกษาในปัจจุบันของกลุ่มประชากรข้ามชาติและภาพรวมการดำเนินงานของโครงการและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่จะการศึกษาหรือพัฒนาต่อยอดในอนาคต

เหยื่อเมาแล้วขับ

พิษสุรา, ดื่มแล้วขับ, เหยื่อเมาแล้วขับรถ, ตัวอย่างของเหยื่อเมาแล้วขับ, ข้อคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับ

01:60สถาบันขานรับรณรงค์'รับน้องสร้างสรรค์'

สสส.จับมือ60สถาบันการศึกษารณรงค์รับน้องสร้างสรรค์ชูแนวคิด'รับเพื่อนใหม่เคารพสิทธิ...มิตรภาพ'หวังกระตุ้นนักศึกษารับน้องเคารพ-ให้เกียรติ-หยุดละเมิดสิทธิขณะที่อดีตเด็กอาชีวะเปิดใจเคยถูกรับน้องรุนแรงและสืบทอดรุ่นสู่รุ่น

งานและความสุขของคนไทย

การสำรวจแนวคิดในการประกอบอาชีพของคนไทยและปรับวิถีการทำงานให้สามารถบันดาลสุขสู่ชีวิต

บทความ / งานวิจัย

ดูทั้งหมด
อาการบ่งบอกว่าเป็น 'โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน'

อาการบ่งบอกว่าเป็น 'โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน'

บ้านหมุน เวียนศีรษะ มีเสียงแว่วในหู อาการเช่นนี้อาจเกิดขึ้นบ่อยกับใครหลายคน แต่ด้วยอาการที่ดูจะปกติเหมือนไม่เป็นอะไรมากสักพักก็หาย ทำให้คนส่วนใหญ่คิดเอาเองว่าไม่ต้องพบแพทย์ให้เสียเวลา เดี๋ยวก็หาย แต่นั่นอาจทำให้คุณสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้ เพราะอาการเหล่านี้บ่งบอกว่าคุณเป็น “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน”  

อ่านต่อ
ปฏิบัติการพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชนสุขภาพ

ปฏิบัติการพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชนสุขภาพ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตพลังงาน เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรมการใช้พลังงานสิ้นเปลือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะในแต่ละปีจะต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมหาศาล และยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน แผนงานสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไป โดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นถึงปัญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้น จึงได้สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชนขึ้นอย่างหลากหลาย อีกทั้งได้ร่วมมือกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ปฏิบัติการพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชนสุขภาพ ชุดโครงการสนับสนุนจัดการความรู้และประเมินผล โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อสุขภาพในชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด
มาเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น...หลังคาเขียว (Green Roof)

มาเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น...หลังคาเขียว (Green Roof)

การเปลี่ยนพื้นที่ร้อนแล้งบนดาดฟ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียว สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการปลูกสวนผัก สมุนไพร ที่นอกจากจะช่วยสร้างออกซิเจน กรองมลพิษในอากาศแล้ว ยังช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร อีกทั้ง ยังสามารถนำผักปลอดสารพิษจากพื้นที่ของตนเองนำมาบริโภคได้อีกด้วยค่ะ

12.11.2562
102
อ่านต่อ