ADVANCESEARCH

28 วิธีพร้อมคู่มือดีๆ ในการลุกขึ้นมาสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่

23.09.2562
0
Share

ลุกขึ้นมาสร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่ ชุมชนและสังคมของเราจะดีได้ถ้าพวกเราช่วยกัน 

หากไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เรามีวิธีง่ายๆ จากหลากหลายเครื่องมือที่ช่วยคุณได้ เลือกและลงมือทำกันได้เลย