NCDs

ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

‘ThaiHealth Watch 2023 : สังคมปรับ ชีวิตเปลี่ยน’ จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2566

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในสังคมยุคปัจจุบันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป สาเหตุของการเจ็บป่วยอาจไม่ได้มาจากเชื้อโรคเป็นหลัก แต่กลับเป็นสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตในแต่ละวันที่สะสมจนเกิดโอกาสเสี่ยงต่อโรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยปัจจุบัน 2 ใน 3 ของโรคที่เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ ฉะนั้น จะดีกว่าไหม? ถ้าเราสามารถรู้ทิศทางสุขภาพล่วงหน้าได้ก่อน ช่วยให้มองเห็นแนวโน้มทิศทางของภาระโรคและการบาดเจ็บของคนไทยที่มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงปีนี้ เพราะการรู้ล่วงหน้า ย่อมทำให้เราเตรียมตัวและสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้ดีกว่า

แก้อารมณ์ปรี๊ดแตกง่ายๆแค่4นาที

ถ้าเจอเรื่องเครียดชวนหงุดหงิดให้รีบปรับอารมณ์ด้วยวิธีดังนี้้

E-book:ประเมินเติมใจจุดไฟการเรียนรู้

"สำหรับครูหลายคนการประเมินคือความเจ็บปวดที่ผลักให้ครูและนักเรียนไกลห่างจากห้องเรียนและไกลจากกันการประเมินกลับสร้างภาระให้ครูแทนที่จะเป็นแนวทางให้ครูได้พัฒนาห้องเรียนและได้รับรู้ว่าการสอนของตนมีคุณค่าเพียงใดและครูจะทำให้ชั้นเรียนของตนดีขึ้นได้อย่างไร ระบบประเมินที่มุ่งเน้นเอกสารได้เป็นพันธนาการที่ร้อยรัดและดัดให้ครูเป็นครูที่“ดี”ตามเบ้าหลอมที่ตั้งไว้สำหรับครูทั้งประเทศความเป็นตัวเองของครูแต่ละคนความฝันและแรงบันดาลใจในการสอนและการเป็นครูถูกบดบังด้วยแฟ้มเอกสารสูงเป็นตั้งๆด้วยต้องมีหลักฐานแสดงว่าพวกเขาทำงานตามเป้าที่ถูกกำหนดมาเพื่อให้“ผ่านเกณฑ์”เมื่อถูกตรวจสอบจากภายนอกทำให้ระยะห่างระหว่างครูกับนักเรียนกว้างขึ้นทุกทีด้วยการประเมินที่มองข้ามนักเรียนซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญไป" ติดตามดาวน์โหลดได้ที่https://www.leadershipforfuture.com/category/knowledge-base/

พัฒนาการในเด็กหยุด เมื่อเจอความรุนแรง

พัฒนาการในเด็กหยุด เมื่อเจอความรุนแรง

thaihealth-watch

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

รักกับเซ็กซ์เป็นสิ่งคู่กัน?

รักกับเซ็กซ์เป็นสิ่งคู่กัน?

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

รู้ให้ทันผลเสียเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลา

รู้ให้ทันผลเสียเมื่อพ่อแม่ไม่มีเวลา

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม