ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

รวมเกล็ดความรู้ "สมาร์ตสู้สมองเสื่อม"

ข้อมูลดีๆ จากกิจกรรมสมาร์ตสู้สมองเสื่อม เพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตผู้สูงอายุในครอบครัว รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมมาฝากกัน

รู้ให้ชัวร์เรื่องวัคซีนก่อนฉีด! "คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน"

มาดูกันว่า เหตุผลอะไรที่คุณหมอถึงอยากให้ทุกคนได้อ่าน 'คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับประชาชน'

อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-หยุดดื่ม-ช่วยหมอได้

จากการระบาดของโควิด-19 ที่ได้ระบาดอย่างกว้างขวาง ทำให้ทางภาครัฐมีมาตรการในการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษา - พฤษภาคม 2563 นี้ ที่มีท่าทีว่าการระบาดนั้นเพิ่มมากขึ้น มาตรการดังกล่าว คือ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปิดสถานบันเทิง และห้ามจัดการเลี้ยงรื่นเริง เพราะทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของผู้คน นอกจากนี้การเพิ่มมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ทำให้มีอุบัติเหตุรุนแรงลดลงร้อยละ 61.2 มีผู้เสียชีวิตละลงร้อยละ 56.8 ซึ่งมาตรการนี้ก็ทำให้ผู้คนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปได้มากถึงร้อยละ 30-40 และหยุดดื่มร้อยละ 50 และสามารถลดจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลดภาระของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มีกำลังมากพอที่จะสามารถดูแลได้ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยโรคอื่นๆและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะผ่าน 'พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง'

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สสส. พยายามผลักดันเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย หนึ่งในนั้นคือการสร้างพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบที่สร้างประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการเกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดนักสร้างเสริมสุขภาพใหม่ๆ ในสังคม

หนังสือเด่น

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดตับกลับมาดีกลางพรรษาความยาว30วินาที

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดตับกลับมาดีกลางพรรษาความยาว30วินาที

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม