ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

CYBERBULLY รูปแบบ - ผลกระทบ - วิธีการรับมือ

เข้าใจรูปแบบการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ และหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้วิธีการรับมือจาก Cyberbully อย่างรู้เท่าทัน เพื่อป้องกันจิตใจคนในครอบครัว และชุมชนให้แข็งแรงจากการถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

แนวทางการจัดวงปรึกษาหารือ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด 19 ในระดับพื้นที่

สถานการณ์การแพร่ระบาดได้กระจายสู่ระดับพื้นที่อย่างกว้างขวางในประเทศไทย จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันในหลายระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ตลอดจนระดับหมู่บ้าน

ฟื้นกิจกรรมทางกายในประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้คนในสังคมเกิดการระมัดระวังตัวมาก กักตัวอยูบ้านมากขึ้น ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย

คู่มือมนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ปลอดภัย ใช้ได้ในชีวิตจริง

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากที่รัฐบาลประกาศคลายล็อคดาวน์ ทำให้หลาย ๆ คนอาจเกิดความสับสน และปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

คู่มือพ่อแม่พลังบวกสำหรับพ่อแม่

คู่มือพ่อแม่พลังบวกสำหรับพ่อแม่

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดสติความยาว30วินาที

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดสติความยาว30วินาที

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม