ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

Chatbot 1323 น้องสายด่วนสุขภาพจิต แชทบอทประเมินความเครียด

ในช่วงเวลานี้ ทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำให้เราเริ่มวิตกกังวล รวมทั้งผลกระทบที่ได้รับจากการระบาดทั้งด้านการงาน รายได้ เศรษฐกิจ เป็นต้น ทำให้เกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว

คู่มือแนะนำสำหรับ อสม. ในการเคาะประตูเยี่ยมบ้านเพื่อสังเกตอาการโควิด- 19

ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID- 19 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ก็มีบทบาทอย่างมากในการยังยั้งการแพร่ระบาดตามแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ

รู้จักโควิด-19

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Covid-19 ให้เกิดการรับรู้มากขึ้น

“เลิก” 10 พฤติกรรมเคยชิน “ลด” เสี่ยงโควิด-19

เราทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเหล่านั้น เพื่อให้เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้ประเทศได้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดี

ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุดจากโรคโควิด-19 และไทยมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 4.7 ล้านคน

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

กินข้าวกล้อง ตามรอยพ่อ ต้านสารพัดโรค

กินข้าวกล้อง ตามรอยพ่อ ต้านสารพัดโรค

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

แกว่งแขนทำทุกวันได้ทุกที่และดีกว่าที่คิด

แกว่งแขนทำทุกวันได้ทุกที่และดีกว่าที่คิด

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม