NCDs

ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

PM 2.5 ทำอะไรกับปอดของเราบ้าง

PM2.5 ทำอะไรกับปอดของเราบ้าง ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา (Particulate Matters หรือ PM) จะลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานาน จึงจัดได้ว่าเป็นมลพิษรูปแบบหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงมลพิษขนาดเล็ก แต่ก็เป็นอันตรายอย่างมากต่อคนเรา เพียงแค่หายใจก็เกิดอันตรายได้แล้ว ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดคู่มือ ‘PM 2.5 ทำอะไรกับปอดของเราบ้าง’ เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงภัยร้ายที่มองไม่เห็นนี้ ให้ชุมชนได้ป้องกันและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ PM2.5 อย่างตรงจุด

มหานครขยะ

ขยะในประเทศไทยที่ถูกยกให้เป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศเนื่องด้วยปัจจุบันคนในสังคมไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในอนาคตจึงทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขเชื่อหรือไม่ทุกคนมีพลังทำให้ขยะเหล่านี้หายไปได้!!

การศึกษาเรียนรู้โรคซึมเศร้าในเยาวชนฯ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือ สสส. มุ่งเห็นถึงภัยซึมเศร้าของวัยรุ่น จึงอยากเชิญชวนครอบครัวหรือคนใกล้ชิดกลุ่มวัยรุ่นให้มาใส่ใจสุขภาพจิตของพวกเขาให้มากขึ้น โดยการสังเกตพฤติกรรมทางกายและจิตใจของเยาชน เพื่อให้รู้เท่าทันสุขภาวะของพวกเรา หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากกคู่มือ ‘การศึกษาเรียนรู้โรคซึมเศร้าในเยาวชนฯ’ และหากพบว่าเยาวชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า คนใกล้ชิดควรรับฟัง ให้กำลังใจ และชวนพวกเขามารับการรักษาอย่างถูกต้อง

ชุมชนท้องถิ่นดูแลผู้สูงวัยแบบครบวงจร

ชุมชนท้องถิ่นดูแลผ้สูงวัย เพื่อตอบรับกับสังคมสูงอายุ ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมที่สามารถออกมาทำร่วมกันได้ 

จับเข่าคุย ลดความขัดแย้งในครอบครัว

จับเข่าคุย ลดความขัดแย้งในครอบครัว

ทุกครอบครัว ล้วนมีความรักเป็นพื้นฐานให้แก่กันและกัน แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น การดำรงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ หรือ ความสัมพันธ์ ส่งผลให้ครอบครัวเริ่มมี ‘ช่องว่าง’ ที่แบ่งพื้นที่เป็นส่วนตัวออกจากคนในครอบครัว หากใครที่รุกล้ำเกินเส้น ก็อาจจะกลายมาเป็น ‘ความขัดแย้ง’ ได้ โดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างผู้ปกครองกับเด็กวัยรุ่นที่ความแตกต่างของช่วงอายุทำให้ความเชื่อหรือการกระทำ ไม่สอดคล้องจนเกิดความไม่เข้าใจกันและกัน หรือที่เรียกกันว่า ‘ปัญหาช่องว่าระหว่างวัย’ ก็นับเป็นหนึ่งในความขัดแย้งภายในที่หลายครอบครัวกำลังเผชิญอยู่ ‘วัยรุ่น’ วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ หรือความคิด มักต้องการเวลาส่วนตัว บางครั้งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ส่งผลเสียต่อสัมพันธภาพของครอบครัว เพียงเพราะช่วงวัยที่ห่างกัน ดังนั้น ‘การสื่อสารด้วยเหตุผล’ ถือเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาช่องว่างภายในครอบครัวได้ จากข้อมูลของ ThaiHealth WATCH 2021 ระบุว่า การสื่อสารเชิงบวก สามารถเกิดขึ้นได้จากการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในบ้าน เพียงแค่พ่อแม่เป็น ‘นักฟัง’ ที่ดี ฟังให้มากพูดให้น้อย เพื่อที่จะเข้าถึงเนื้อหาและความรู้สึกที่ลูกต้องการสื่อสาร ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เชิญชวนให้ทุกครอบครัวหันมาคุยกัน เพื่อลดความขัดแย้งด้วยหลัก 3 ใจ ‘ฟังจากใจ ถามจากใจ เคารพจากใจ’ นอกจากนี้หากผู้ปกครองท่านใดกำลังมีลูกวัยเรียนหรือเยาวชนที่อาจมีปัญหากับเพื่อนสามารถดาวน์โหลดคู่มือ ‘อึดอัดใจกับเพื่อน ต้องบอกอย่างไร ?’ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้กับความสัมพันธ์ของลูก นอกจากนี้ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘วิธีการลดความขัดแย้งภายในครอบครัว’ ในแบบของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางเชิงปฏิบัติตัวอย่างให้กับอีกหลายครอบครัว อย่าลืมกด ‘Like / Follow’ ไว้ติดตามข้อมูล ข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ อีกมากมายที่เพจ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) _ #สสส #ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

อ่านต่อ
thaihealth-watch

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

พักตับ3เดือนกันมั้ยครับพ่อ

พักตับ3เดือนกันมั้ยครับพ่อ

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม