ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก ส่งสื่อรณรงค์...ช่วยกันสู้โควิด

สสส. ส่งสื่อชุดใหม่ กระตุ้นคนไทยให้ปฏิบัติตามมาตรการการดูแลตัวเองเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีและลดความเสี่ยง

"ศิลปะ" เครื่องมือสร้างความยั่งยืนให้น้องๆ ออทิสติกที่ ART STORY

ART STORY By AutisticThai องค์กรเพื่อสังคมที่ใช้ “ศิลปะ” เป็นเครื่องมือบำบัดน้องๆ ออทิสติก ชุบชูคุณภาพชีวิตด้วยความยั่งยืนภายใต้มูลนิธิออสทิสติกไทย

ถอดบทเรียนการจัดการโควิด-19 ที่ จ.น่าน กับคุณหมอพงศ์เทพ

จากจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นศูนย์ในการระบาดรอบแรกสู่การระบาดระลอกใหม่ อะไรคือหัวใจในการจัดการชุมชนที่ทำให้การควบคุมโควิด-19 ของจังหวัดน่านเป็นไปอย่างรวดเร็วและรัดกุม

การบูรณาการกิจกรรทางกายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา

ตัวอย่างบูรณาการกิจกรรทางกายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาของการศึกษาไทยทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ

หนังสือเด่น

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

ชุมชนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ

ชุมชนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดตับกลับมาดีกลางพรรษาความยาว30วินาที

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดตับกลับมาดีกลางพรรษาความยาว30วินาที

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม