ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

การบูรณาการกิจกรรทางกายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา

ตัวอย่างบูรณาการกิจกรรทางกายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาของการศึกษาไทยทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ

EAT PLAY GROW กินเป็น เล่นสนุก หยุดโรค #โตไปให้สมส่วน

คู่มือฉบับย่อม สำหรับผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการจัดการสร้างเสริมสุขในโรงเรียน

คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน

ปัญหาการรังแกกันในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง โดยต้องมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พ่อแม่พลังบวก คู่มือจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ฉบับวิทยากรกระบวนการ

สถาบันครอบครังจึงเป็นหมุดหลักสำคัญที่ได้รับภาระหน้าที่ในการเป็นรากฐานให้กับชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นมากมาย

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

ชุมชนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ

ชุมชนท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุ

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดตับกลับมาดีกลางพรรษาความยาว30วินาที

โฆษณารณรงค์แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาชุดตับกลับมาดีกลางพรรษาความยาว30วินาที

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม