ADVANCESEARCH

ข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า

18.08.2563
467
Share

 

หลายคนยังสงสัยว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีอันตรายอย่างไร ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาให้คำตอบ เพื่อเกิดความรู้และความเข้าใจในบุหรี่ไฟฟ้าให้มากขึ้น

โดยคำตอบนั้นพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าปลดปล่อยไอที่มีนิโคติน และสารที่เป็นพิษอื่นๆ เป็นอันตรายต่อทั้งผู้สูบและผู้มู่บที่ได้รับไอมือสอง

นอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อผู้สูบและผู้ได้รับไอมือสองด้วย โดยเฉพาะหากเป็นวัยรุ่น สารนิโคตินนี้ทำให้เกืดผลเสียอย่างถาวรต่อสมองได้ ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์ จะเป็นอันตรายต่อทารกในการเจริญเติบโตอีกด้วย สำหรับส่วนของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านี้ทำให้ผิวหนังไหม้ได้ หากกินเข้าไปหรือดูดซึมมทางผิวหนัง ซึ่งอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านี้มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลได้

ดังนั้น คำตอบจากทางองค์การอนามัยโลก น่าจะเป็นคำตอบที่ให้ความกระจ่างในเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี และสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยนี้ให้แก่ผู้ใช้ได้มากขึ้นด้วย

Related

Most View

Recommend