ADVANCESEARCH

คุณติดบ่วงความอ้วน

02.09.2563
602
Share

               สาเหตุของความอ้วนเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ์ ซึ่งมีผลการวิจัยว่า หากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งอ้วน ลูกจะมีโอกาสอ้วน 3 เท่า นอกจากนี้ความอ้วนก็เกิดจากไลฟ์สไตล์ที่เกิดจากการกิน เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ กินบุฟเฟ่ต์ อาหารจานด่วน นั่งๆนอนๆ ไม่ขยับกาย นอกจากนี้ความอ้วนเกิดจากฮอร์โมนการควบคุมพลังงานที่ไม่สมดุล ทำให้สัญญาณการควบคุมการกินอาหารพังแล้วกระตุ้นให้อยากอาหารบ่อยและกินมากขึ้น

               การลดน้ำหนักที่ดีไม่ให้ติดบ่วงความอ้วน ต้องเปลี่ยนวิธีด้วยการควบคุมอาหาร ออกกำลังกาย และเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ รวมถึงการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ลดพลังงานที่ได้รับลง 500 กิโลแคลอรี่ต่อวันใน 6 เดือนแรก ออกกำลังกายระดับปานกลาง 30 นาทีทุกวัน ลดละเลิกขนม น้ำหวานที่มีน้ำตาลสูง เป็นต้น

Related

Most View

Recommend