ADVANCESEARCH

คู่มือมนุษย์โควิด เปิดเมืองให้ปลอดภัย ใช้ได้ในชีวิตจริง

28.05.2563
3,971
Share

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ตัวเลขผู้ติดเชื้อแต่ละวันนั้นที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ชี้แจงมีเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้น หรือในบางวันก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์

ทั้งนี้รัฐบาลจึงได้คลายล็อคดาวน์เมืองและเปิดโอกาสธุรกิจบางประเภทได้กลับมาดำเนินการเหมือนเดิมได้ แต่มีแนวทางให้ปฏิบัติตัวที่แตกต่างจากวิถีชีวิตแบบเดิม เช่น ทุก ๆ ร้านจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distance) มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ติดตั้งแอลกอฮอล์เจล (70%) เป็นต้น เพื่อป้องกันการระบาดหนักในระลอกสองที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ

ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากหลังจากที่รัฐบาลประกาศคลายล็อคดาวน์ ทำให้หลาย ๆ คนอาจเกิดความสับสน จนทำให้ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ทางสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และ THAI SAFE NETWORK ได้จัดทำคู่มือสำหรับมนุษย์โควิด เพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตแบบใหม่สำหรับบุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านตัดผม พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารแผงลอย หรือร้านอาหารทั่วไป และที่สำคัญคือการเดินทาง โดยในคู่มือมีการให้ความรู้แก่คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “พี่วิน” รวมถึงคนขับรถแท๊กซี่ด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำให้ทุก ๆ คนหมั่นดูแลตัวเอง สังเกตอาการ ดูแลรักษาความสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเพื่อให้เรายังสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้แบบเดิมท่ามกลางการมีอยู่ของไวรัสโควิด-19

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend