ADVANCESEARCH

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ

06.09.2564
411
Share
 
 
 
ขอแนะนำ “คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ” คู่มือที่ช่วยอธิบายขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ที่เหมาะกับผู้นำชุมชน ประชาชน หรือหน่วยงานที่สนใจแนวทางปฏิบัติที่สามารถปรับใช้ได้จริง และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ถอดเนื้อหาจากประสบการณ์จริงของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ คุณหมอและผู้เชี่ยวชาญด่านหน้าโดยตรง เพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด 19 ในชุมชน
 
คลิก ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend