ADVANCESEARCH

งานวิจัยใหม่ชี้“สูบบุหรี่ไฟฟ้า”เสี่ยงเป็นเบาหวาน 22% อันตรายไม่ต่างจากสูบุหรี่ธรรมดา

15.03.2565
839
Share
งานวิจัยใหม่จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ที่พบว่า “การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับภาวะก่อนเบาหวาน หรือ Prediabetes” โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการใช้ข้อมูลสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นการสำรวจที่ใหญ่ที่สุดมีกลุ่มตัวอย่างกว่า 600,000 คนทั่วประเทศ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับภาวะก่อนเบาหวาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงต่อการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติหรือภาวะก่อนเบาหวานเพิ่มขึ้น 22% ส่วนในคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยที่ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ธรรมดามาก่อนเลย ยิ่งพบความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 54% โดยคนที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะก่อนเบาหวาน มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นโรคเบาหวานในอนาคต

Selected For You

Related

Most View

Recommend