ADVANCESEARCH

ภัยเงียบแสนร้ายที่คาดไม่ถึง มลพิษทางอากาศ

10.06.2563
863
Share

อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนี้อยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะสภาพอากาศที่ความเข้มข้นของสภาพมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงต้องไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน เมื่อเกินก็จะทำให้มีผลต่อการทำลายเยื่อบุระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และทำให้เกิดโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ

นอกเหนือจากมลพิษทางอากาศ ที่ต้องเผชิญแล้ว “แสงแดด” ที่ร้อนแสบผิวกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเช่นกัน เนื่องจากปัญหาภาวะเรือนกระจกที่โลกเราเผชิญอยู่ ยังก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ โดยเฉพาะผู้ที่เคยผิวไหม้หรือชอบนอนอาบแดด และผู้ที่เป็นแผลเรื้อรัง

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้สภาพอากาศจะอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพมาก เต็มไปด้วยภัยเงียบที่จ้องคุกคามสุขภาพของผู้ที่เข้ามาเยือนทุกเวลา แต่ถ้าคนนั้นร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอ กินอาหารที่สดสะอาดครบ 5 หมู่ แค่นี้โรคภัยต่างๆก็จะมาสู่ตัวยากขึ้น

Related

Most View

Recommend