ADVANCESEARCH

มหานครขยะ

26.11.2564
1,183
Share

ขยะในประเทศไทยที่ถูกยกให้เป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศเนื่องด้วยปัจจุบันคนในสังคมไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมในอนาคตจึงทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขเชื่อหรือไม่ทุกคนมีพลังทำให้ขยะเหล่านี้หายไปได้!!

Related

Most View

Recommend