ADVANCESEARCH

มารู้จัก ไขมัน กัน

18.09.2563
1,571
Share

ต้องยอมรับว่าเรื่องการรับประทานอาหารของเราทุกคน เป็นเรื่องที่หลายคนอาจมองข้ามที่จะใส่ใจในการเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย จนเป็นที่มาของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรค NCDs ซึ่งปัจจุบันโรคดังกล่าวได้พรากชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกไปแล้วไม่น้อย

ไขมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลร้ายต่อร่างกาย ซึ่งการที่ไขมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายได้นั้นก็ต้องเริ่มมาจากการกินของเรานั่นเอง ดังนั้นการรู้จักการบริโภคจนเพื่อให้ปริมาณไขมันในเลือดสูง จึงเป็นผลเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลวิชาการที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กวัยเรียนและคนทั่วไป ในการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของไขมันชนิดต่าง ๆ โดยมีการปรับปรุงภาษาและรูปเล่มเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่าย และหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีในเรื่องการกิน จนทำให้ไขมันไม่สามารถเข้ากล้ำกรายร่างกายเราได้อีกต่อไป

สามารถดาวน์โหลดหนังสือ มารู้จักไขมันกัน ได้ที่นี่ 

Related

Most View

Recommend