ADVANCESEARCH

รู้จักโควิด-19

31.03.2563
3,562
Share

ในเวลานี้คงไม่มีใคไม่รู้จักโควิด-19 อย่างแน่นอน เพราะเราต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสชนิดนี้ ซีงไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เป็นหลายประเทศทั่วโลก

การเกิดขึ้นของโควิด-19 นี้ ทำให้เราต่างก็แตกตื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้มีการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโควิด-19 นี้

ทางสสส. จะขอนำเสนอวิดีโอจาก www.osmosis.org เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Covid-19 ให้เกิดการรับรู้มากขึ้น โดยในวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแปลจากต้นฉบับ ซึ่งจะเหมาะกับคนในทุกเพศทุกวัย จัดทำโดย ทีมไทยรู้สู้โควิด

ดังนั้นเมื่อเราทำความรู้จักกับโควิด-19 เข้าใจข้อมูลเชิงสถิติจากสถานการณ์การระบาด ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ลักษณะอาการของโรคที่เกิดจากโควิด-19 และวิธีการเพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19  ก็จะทำให้เราพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ได้ดีมากขึ้น ปฏบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม และเราจะสามารถฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อม ๆ กัน  

Related

Most View

Recommend