ADVANCESEARCH

สูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด

24.09.2564
207
Share

การสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยง 1 ใน 5 ร่วมกับ มลพิษทางอากาศ พฤติกรรมการกิน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ออกกำลังกาย ที่อาจส่งผลต่อกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDs และไม่ได้เกิดขึ้นเฉาพะผู้ที่สูบเท่านั้น คนรอบข้างก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ยิ่งในช่วงไวรัสระบาด ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นกว่า 14 เท่า

Related

Most View

Recommend