ADVANCESEARCH

หนีความอยากตายจากโรคซึมเศร้า

18.04.2564
300
Share

มีสถิติที่ขี้ว่า โรคซึมเศร้าที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยนี้ ทำให้มีการคิดฆ่าตัวตายและทำสำเร็จไปมากกว่า 1 ล้านคน หรือ 1 คน ทุก 40 นาที

สาเหตุที่สามารถจูงใจทำให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตายได้ คือ ความรู้สึกโดดเดี่ยว รู้สึกว่าตนเป็นภาระ และมีพลังในการฆ่าตัวตายหรือไม่กลัวความตาย

โรคซึมเศร้าฟังดูอาจน่ากลัว แต่เมื่อเป็นโรคซึมเศร้าแล้วสามารถรักษาตัวได้ และควรรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันความรุนแรงของอาการ ดังนั้นเราต้องสังเกตและรู้ให้ได้ว่าใครเป็นโรคนี้ เพื่อหาทางป้องกันคนคนนั้น จึงต้องควรรู้อาการของผู้ป่วยด้วย และพร้อมที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยซึมเศร้าให้มีอาการดีขึ้น

Related

Most View

Recommend