ADVANCESEARCH

อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-หยุดดื่ม-ช่วยหมอได้

05.05.2564
693
Share

จากการระบาดของโควิด-19 ที่ได้ระบาดอย่างกว้างขวาง ทำให้ทางภาครัฐมีมาตรการในการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษา - พฤษภาคม 2563 นี้ ที่มีท่าทีว่าการระบาดนั้นเพิ่มมากขึ้น

มาตรการดังกล่าว คือ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปิดสถานบันเทิง และห้ามจัดการเลี้ยงรื่นเริง เพราะทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของผู้คน

นอกจากนี้การเพิ่มมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนด้วย โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ทำให้มีอุบัติเหตุรุนแรงลดลงร้อยละ 61.2 มีผู้เสียชีวิตละลงร้อยละ 56.8 ซึ่งมาตรการนี้ก็ทำให้ผู้คนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปได้มากถึงร้อยละ 30-40 และหยุดดื่มร้อยละ 50 และสามารถลดจำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินได้มากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลดภาระของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มีกำลังมากพอที่จะสามารถดูแลได้ทั้งผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยโรคอื่นๆและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้

Related

Most View

Recommend