ADVANCESEARCH

เคล็ดลับลดกินหวาน

02.09.2563
56
Share

               การติดรสหวานก่อให้เกิดโรคติดต่อเรื้อรัง อย่างเช่น เบาหวาน ซึ่งคนในสังคมต่างรับรู้ เพียงแต่การเลิกติดรสหวานยังเป็นสิ่งที่ทำยากและยังทำไม่ได้  สาเหตุที่เราติดความหวาน เกิดจากเมื่อเวลากินรสหวานจะทำให้รู้สึกสดชื่นเร็ว ทั้งที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น รวมถึงการติดของหวานเกิดจากกระตุ้นจากสิ่งรอบข้างหรือการตอบสนองอารมณ์บางอย่างของตนเอง

               ขั้นตอนการลดของหวานให้สำเร็จควรเริ่มจากการถามหรือพูดคุยกับตัวเองว่า การติดหวานที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างไรในเวลานี้และถ้าติดหวานในระยะยาวจะเกิดอะไรขึ้น? ถ้าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร ? คำถามที่คุยกับตัวเองนี้จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดจากการเข้าใจปัญหาและอยากแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อมีแรงจูงใจแล้วต้องมีการวางแผนเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการปรับพฤติกรรม ฝึกควบคุมตัวเอง สามารถจัดการกับสิ่งที่ยั่วใจได้ดีขึ้น จัดการอารมณ์ได้ดีขึ้น ออกกำลังกายและไม่อดนอน ฝึกสังเกตรูปแบบการกินของตนเองว่ามีแนวโน้มอย่างไรที่เป็นเหตุให้กินอาหารที่ไม่ถูกต้อง ปรับพฤติกรรมออกกำลังกาย เช่น เคลื่อนไหวเมื่อมีโอกาส แต่อย่าออกกำลังกายเกินตัวหรือฝืนสภาพร่างกาย

Related

Most View

Recommend