ADVANCESEARCH

แกว่งแขนเป็นประจำ

24.09.2564
172
Share

ซีรีส์ป้องกัน NCDs 2แผ่น เชิญชวนทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากขึ้น เพียงท่าแกว่งแขนก็เป็นหนึ่งในการออกกำลังกายแล้ว การขยับแค่เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้ห่างไกลจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง และโรค NCDs หรือโรคติดต่อไม่เรื้องรังอีกด้วย

Related

Most View

Recommend