ADVANCESEARCH

แนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก3อ.อาหารออกกำลังกายอารมณ์

24.04.2563
2,283
Share

การดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้

ในหนังสือเล่มนี้จะมีการให้ความรู้เรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ เคล็ดลับการลดเกลือ ลดความเค็มเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมการกินที่ทำให้อ้วน วิธีการลดอันตรายจากอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น ส่วนเรื่องการออกกำลังกายก็ได้นำเสนอเรื่องของการเริ่มต้น ประโยชน์ของการออกกำลังกายและการป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ และเรื่องของอารมณ์ที่จะนำเสนอเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจิต เช่น กำจัดความเครียด โดยเฉพาะในวัยทำงาน ซึ่งข้อมูลที่ได้นำเสนอทั้งหมดจะเป็นเหมือนตัวช่วยที่สามารถชี้แนะเพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีครบทั้ง 3 ด้าน นั่นคือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์

Related

Most View

Recommend