ADVANCESEARCH

โคโรน่าไวรัส 19 ป้องกันได้

17.02.2563
2,456
Share

               สถานการณ์ของโคโรน่าไวรัส 19 ในประเทศไทยยังคงเป็นที่จับตามอง เพราะเจ้าไวรัสนี้ได้ส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพประชาชน ด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการป้องกันโคโรน่าไวรัส 19 ที่ดีที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในประเทศรวมถึงประชาชนด้วย

               สถานที่ที่เป็นเหมือนแหล่งรวมผู้คน ไม่ว่าจะเป็นจุดขนส่งสาธารณะ โรงแรม ศาสนสถาน หรืองานอีเวนท์ เป็นต้น ถือว่าเป็นสถานที่เสี่ยงในการติดเชื้อ วิธีการป้องกันของแต่ละสถานที่ก็คงเน้นไปที่การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย โดยวางไว้เพื่อบริการในจุดที่ผู้คนเข้าถึงง่าย เช่น ล็อบบี้โรงแรม จุดทางเข้า หน้าลิฟต์ โต๊ะอาหาร เป็นต้น มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอในที่จุดเสี่ยง หากเป็นขนส่งสาธารณะ คือ บริเวณราวจับ เบาะที่นั่ง หมั่นทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นในช่วงที่ผู้คนแออัดในเวลาเร่งด่วน หรือหากเป็นสถานที่อื่นๆ ก็หมั่นทำความสะอาด ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ราวบันได เก้าอี้หรือโต๊ะอาหาร เป็นต้น โดยสามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆ ผงซักฟอก หรือแอลกอฮอล์ 70 % ได้

         

               

               ในกรณีของการจัดงานอีเวนท์ รวมถึงศาสนสถานที่มักจัดพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งผู้จัดต้องการที่จะให้เป็นแหล่งรวมผู้คน ควรมีระบบคัดกรองผู้ที่ป่วยทางเดินหายใจ ควรกระจายความแออัดด้วยการกระจายจุดจำหน่ายสินค้าภายในงาน ควรมีอุปกรณ์รักษาความสะอาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มางาน มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีอาการป่วย เพื่อแยกตัวออกจากผู้อื่นและนำส่งโรงพยาบาลต่อไป

              อีกหนึ่งสถานที่ที่ควรให้ความสำคัญ คือ ค่ายทหาร เพราะค่ายทหารเป็นสถานที่รวมกองกำลังของทหารหลายนายไว้ด้วยกัน ดังนั้นทางค่ายควรมีมาตรการคัดกรองคนป่วยในค่ายทุกวัน เตรียมอุปกรณ์ความสะอาดเพื่อป้องกัน เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยง เช่น ห้องน้ำ ภาชนะอาหาร ราวบันได เป็นต้น ควรจัดหาสถานที่สำหรับผู้ป่วยเพื่อให้ได้หยุดพักและงดออกไปที่ชุมชนสาธาธารณะ ทางค่ายทหารควรเฝ้าระวังกิจกรรมที่รวมคนหมู่มาก เช่น การรวมฝึกกับค่ายทหารอื่นๆ ควรจะแบ่งเวลารับประทานอาหาร เป็นต้น 

               แต่ถึงอย่างไรก็ตาม นี่คือวิธีการของการป้องกันของสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 19 แต่การให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หากต้องการความรู้ คำปรึกษาหรือแจ้งเหตุการติดเชื้อสามารถแจ้งไปยังกรมควบคุมโรคได้ โทรสายด่วน 1422

 

Related

Most View

Recommend