ADVANCESEARCH

10 วิธี อยู่ในบ้านต้าน COVID-19 เมื่อกักตัว 14 วัน

24.03.2563
33,794
Share

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยพบว่า มีตัวเลขสะสมของผู้ที่ถูกยืนยันการติดเชื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งมีส่วนมากมีสาเหตุการติดต่อสัมผัสผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศ การไปเที่ยวสถานบันเทิง จนถึงการกินน้ำแก้วเดียวกันหรือสูบบุหรี่มวนเดียวกัน

ผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่สำหรับผู้ป่วยที่ประวัติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือมีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง จำเป็นต้องใช้มาตรการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการกักตัว 14 วัน เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในสังคมไทย ทำให้หลายคนอาจไม่เข้าใจและปฏิบัติตัวไม่ถูกเมื่อต้องใช้มาตรการดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง ถ้าจะเผยแพร่วิธีการกักตัว 14 วัน ให้หลายคนได้เข้าใจ

10 วิธีอยู่ในบ้าน เมื่อต้องกักตัว 14 วัน

  1. อยู่ที่บ้าน โดยจำกัดคนเยี่ยม และรายงานตัวต่อกรมควบคุมโรค โทร 1422
  2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  3. แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป เช่น กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย
  4. ปิดฝาชักโครกทุกครั้งเมื่อกดล้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของไวรัส
  5. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล

  1. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศภายในบ้านถ่ายเท
  2. งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น แยกของใช้ส่วนตัว
  3. ยืนให้ห่างจากผู้อื่นในระยะที่มากกว่า 4 เมตร
  4. ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ
  5. ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ และไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้าน

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ ไทยรู้สู้โควิด https://www.facebook.com/thaimoph

 

 

 

Related

Most View

Recommend