ADVANCESEARCH

5นิสัยหุ่นเพรียวหรือพลุ้ย

24.11.2563
224
Share

การดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงรูปร่างให้ดีนั้น ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมหรือนิสัยของเจ้าของร่างนั้นด้วย โดยเฉพาะนิสัยการกิน

อินโฟกราฟิกชิ้นนี้ จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างนิสัยที่ทำให้รูปร่างซึ่งก็รวมถึงสุขภาพด้วยนั้นแตกต่างกันออกไป

รูปร่างอ้วน จะมีนิสัยการกิน เช่น ติดหวาน กินตอนดึก อดมื้อเช้า เป็นต้น

รูปร่างผอม จะมีนิสัยการกิน เช่น กินครบทุกมื้อ กินผักและผลไม้เยอะ ดื่มน้ำและนมเป็นประจำ เป็นต้น

แน่นอนว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว ยิ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า พฤติกรรมหรือนิสัยการกินที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและรูปร่างที่แตกต่างกัน

Related

Most View

Recommend