ADVANCESEARCH

8 ขั้นตอนรับมือเมื่อโดนบูลลี่ในโลกออนไลน์

29.09.2564
207
Share

หากพบเจอข้อความ Hate Speech ในโลกออนไลน์ เราสามารถร่วมกันจัดการได้ด้วยหลายแนวทางที่จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกโจมตีทางตัวอักษร แต่หากคุณกลายมาเป็นเป้าหมายของสังคม และถูกการ Cyberbullying โจมตีอย่างต่อเนื่อง จนทำให้สภาพจิตใจแย่ลง สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ‘8 ขั้นตอนรับมือ เมื่อโดนบูลลี่ ในโลออนไลน์’ เพื่อการจัดการ Cyberbullying ได้อย่างถูกต้อง เริ่มต้นจากตนเอง 

Related

Most View

Recommend