ADVANCESEARCH

HowtorunwithoutcontractingCOVID-19

14.05.2563
684
Share

ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด- 19 ที่ยังมีการระบาดอยู่ ซึ่งในตอนนี้ถึงแม้ว่าแนวโน้มสถานการ์ณนั้นได้มีทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว ทำให้ทางภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการบางอย่างลงได้ หนึ่งในนั้นคือ การเปิดสวนสาธารณะ แต่ยังมีการออกกำลังกายบางประเภทเท่านั้นที่สามารถทำได้

การวิ่ง เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายในสวนสาธารณะ แต่ก็ยังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัตตัวอย่างเหมาะสมเพื่อไม่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสมากขึ้น

ข้อปฏิบัติในการวิ่งในช่วงเวลานี้ คือ ควรเว้นระยะห่างการวิ่งระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และไม่ควรวิ่งรวมกันเป็นกลุ่ม ควรวิ่งคนเดียวหรือเพียงแค่ 2 คนแทน ไม่ควรวิ่งในพื้นที่ที่จะทำให้เกิดการเบียดเสียดกัน ควรวิ่งในพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง และไม่ควรใช้อุปกรณ์การวิ่งรวมถึงเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากไวรัสโควิด-19 เป็นไวรัสที่ติดต่อได้จากทางการไอจามและการสัมผัสเชื้อโดยตรง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการติดต่อผ่านเหงื่อ แต่ถึงอย่างไรก็ควรจะระมัดระวังที่จะงดสัมผัสสิ่งของเหล่านั้นจากผู้อื่น

สิ่งที่ควรระวังระหว่างการวิ่ง คือ ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยขณะวิ่ง เนื่องจากขณะวิ่งนั้นร่างกายต้องการออกซิเจนจำนวนมาก การใส่หน้ากากอนามัยทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนลดน้อยลง เพราะภายในหน้ากากจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นภายใน ทำให้เราต้องหายใจได้สั้นลงขณะวิ่ง

Related

Most View

Recommend