ADVANCESEARCH

Social Dilemma ทำไมยิ่งเล่นโซเชียลยิ่งเครียด

12.10.2564
414
Share

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำให้คนเราสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เข้าถึงข้อมูล หรือรับข่าวสารได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คลิก เช่นเดียวกับการส่งออกข้อมูล เพียงโพสต์ข้อความบนโลกโซเชียล ก็ทำให้ผู้ติดตามเห็นและรับรู้ถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้แล้ว

Podcast ‘Social Dilemma ทำไมยิ่งเล่นโซเชียล ยิ่งเครียด’ เชิญชวนทุกคนที่ชื่นชอบเขียนข้อความบนโลกโซเชียล ให้พิจารณาถึงผลลัพธ์ให้ดีก่อนโพสต์เรื่องราวใด ๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองในอนาคต นอกจากนี้สำหรับใครต้องการเล่นโซเชียลอย่างปลอดภัย และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของสภาพจิตใจในขณะที่ท่องอยู่ในโลกออนไลน์ ผ่านคู่มือเสียงนี้

Related

Most View

Recommend