ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

การพัฒนาผู้ฝึกสอน การออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน

23.04.2563
696
Share

        การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งของการส่งเสริมให้มาสุขภาพดี แต่เด็กเยาวชนพิการกลับขาดโอกาสในการเข้าถึงการออกกำลังกาย เนื่องจากไม่มีประเภทกิจกรรมกีฬาที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา

        กีฬาจานร่อนจึงถูกใช้เพื่อการออกกำลังกายทางเลือกใหม่ ทั้งคนพิการและคนทั่วไป เนื่องจากมีวิธีการเล่นที่ง่าย เข้าใจง่าย ดังนั้นกีฬาจานร่อนจึงเป็นกีฬาที่ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในด้านการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชนพิการ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถเล่นร่วมกับคนพิการได้ด้วย

        จากความสำคัญของกีฬาจานร่อนที่มีต่อเด็กและเยาวชนพิการข้างต้นแล้ว จึงก่อให้เกิดการอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน ซึ่งจะทำให้ครูได้มีความรู้และมีทักษะในการเล่นจานร่อนและบูรณาการการเล่นกับเด็กพิการได้ และเด็กพิการก็จะได้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้ฝึกสมาธิ ความแม่นยำและมีกิจกรรมด้านกีฬาร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆ

        กลุ่มเป้าหมาย : ครูฝึกสอนด้านกีฬาที่มีนักเรียนพิการในโรงเรียน สำนักงานบริหารการศึกษาและผู้ฝึกสอนทั่วไปที่มีความสนใจ

         การนำไปใช้ : ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ พื้นฐานและรูปแบบการเล่นจานร่อน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ มาร่วมบูรณาการได้กับการเล่นจานร่อนได้

         สื่อการเรียนรู้ 

    1. สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมการพัฒนาผู้ฝึกสอน การออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน ได้ที่นี่ 

Related

Most View

Recommend