ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คุณติดเหล้าหรือไม่?

21.07.2563
680
Share

ปัญหาการดื่มเหล้าเป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานพยายามที่จะแก้ไข ซึ่งในภาพรวมปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ในสังคม ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ดื่ม มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของครอบครัว เช่น กินเหล้าแล้วเกิดอาการเมา ทำให้เกิดความรุนแรงกับคนในครอบครัว เกิดหนี้สิน และเหล้านั้นยังส่งผลให้ผู้ดื่มเกิดอาการติดเหล้าที่อาจรุนแรงจนต้องได้รับการบำบัด หรือทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด

ดังนั้นเพื่อป้องกันการติดเหล้า ผู้ดื่มต้องหมั่นสังเกตตัวเองให้ดี หากใน 12 เดือนที่ผ่านมาพบว่า มีอาการดื้อเหล้าหรือคอแข็งมากขึ้น มีอาการมือสั่น หงุดหงิด ปวดหัว คลื่นไส้ เมื่อดื่มน้อยจากเดิม มีพฤติกรรมดื่มเหล้ากว่าที่ตั้งใจ มีอาการอยากเหล้า พยายามลดหรือเลิกแล้วแต่ไม่สำเร็จ ส่งผลต่อการทำงานเพราะสนใจแต่การดื่มเหล้า หรือมีพฤติกรรมดื่มต่อไป เมื่อรู้ถึงผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ

หากพบว่าตนเองแสดงอาการเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมา สามารถประเมินได้ว่าอาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการติดเหล้า จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพื่อร่วมกันหาทางออก แนวทางการปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

Related

Most View

Recommend