ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือการจัดการความเร็วในชุมชน

24.04.2563
677
Share

ปัจจุบันทิศทางของความไม่ปลอดภัยทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความปลอดภัยทางถนน 

การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่สำคัญ คือ การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนถนนโดยเฉพาะถนนในท้องถิ่น ซึ่งศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน หรือ ศวปถ. ได้มีการจัดทำคู่มือการจัดการความเสี่ยงในชุมชนเพื่อชุมชนสามารถมีตัวอย่างในการสำรวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในพื้นที่ของตนเองได้ นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอเนื้อหาของการจัดการความเร็วในชุมชน เพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นเรื่องความเร็ว และเรียนรู้ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและการจัดการความเร็วทั้งเขตเมือง เขตชุมชน วิธีการวัดความเร็ว และนำเสนอกรณีตัวอย่างในการควบคุมความเร็วในประเทศไทย

Related

Most View

Recommend