ADVANCESEARCH

คู่มือลดพุงลดโรค

24.04.2563
856
Share

โรคอ้วนลงพุง เกิดจากการสะสมของไขมันหน้าท้องในปริมาณมาก ซึ่งะส่งผลให้มีรอบพุงเพิ่มขึ้น และยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากขึ้น โรคอ้วนลงพุง เป็นสาเหตุของการเกิดของโรคแทรกซ้อนจำพวกโรคไม่ติดต่อที่เรียกว่า NCDs

โครงการส่งเสริมการรณรงค์และขยายผล ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุงต้นแบบ โดยสำนักงานกองทุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำคู่มือลดพุงลดโรค เพื่อให้คำแนะนำในการลดพุงลดโรคให้กับกลุ่มคนทำงานอย่างง่าย ๆ ด้วยหลักการคือ อารมณ์ อาหารและออกกำลังกาย เพราะพฤติกรรมการกลุ่มวัยทำงานมักจะมีวิถีที่เร่งรีบ เน้นการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มีความเครียดที่เกิดจากการทำงานและมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ

Related

Most View

Recommend