ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือลดพุงลดโรค

24.04.2563
3,540
Share
ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบพฤติกรรมที่เน้นการบริโภคอาหารหวานมันเค็มเพิ่มขึ้นแต่กินผักกอนผลไม้ลดลงรวมทั้งการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอล้วนส่งผลต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงให้กับโรคอ้วนลงพุงมากขึ้น

Related

Most View

Recommend