ADVANCESEARCH

งดเหล้าครบพรรษาArtwork9

03.08.2563
127
Share
แคมเปญการรณรงค์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดความรู้สึกอยากลดละเลิกการดื่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยสามารถระงับจิตใจให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้สามเดือนในช่วงเข้าพรรษา

Related

Most View

Recommend