ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ชราสุขด้วย11อ.

24.04.2563
663
Share

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ร่างกายถดถอย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สูงอายุต้องรับมือให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านเคล็ดลับทั้งหมด 11 ข้อ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี

ยกตัวอย่างเคล็ดลับประการแรก คือ อาหาร ควรบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณที่เหมาะสมต่อวัน งดของหวาน มัน เค็ม ประการต่อมาคงหนีไม่พ้นเรื่องของการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือบริหารข้อต่างๆของร่างกาย ไม่หักโหม ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเคล็ดลับ ดังนั้นมีเคล็ดลับอีกมากมายที่ถูกพูดถึงในหนังสือฉบับนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อวัยชรามาถึงและเป็นการรับมือ เตรียมพร้อม ปรับตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Related

Most View

Recommend