ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

02.07.2563
979
Share

การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของบุคลากรในประเทศเพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นที่ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภพมาร่วมกันพัฒนาประเทศในภายภาคหน้า โดยเฉพาะการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษา

ดังนั้น เราควรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กทุกกลุ่ม นั่นหมายรวมถึง เด็กที่พิการทางการได้ยิน

ปัจจุบันมีหลากหลายหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและรวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินชุดนี้ เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ของค่ายวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการออกแบบที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

Related

Most View

Recommend