ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ชุดความรู้ การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่

22.04.2563
598
Share

ชุดความรู้ “การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่” จัดทำเพื่อจุดประกายสร้างความสนใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความรู้ เกิดความตระหนักในปัญหาบุหรี่ในโรงเรียนและเกิดความความสนใจในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียน จนเกิดการนำไปปรับใช้ในการเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ด้วยตนเอง

           กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

           การนำไปใช้  : การได้นำความรู้ที่ได้จากชุดความรู้ไปเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนของตน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังที่เกิดขึ้น

           สื่อการเรียนรู้

    1. สามารถดาวน์โหลด กำหนดการเรียนรู้ ได้ที่นี่
    2. สามารถดาวน์โหลด ขอบเขตสาระการเรียนรู้ ได้ที่นี่
    3. สามารถดาวน์โหลด คู่มือการเรียนรู้ ได้ที่นี่
    4. สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการเรียนรู้ ได้ที่นี่
    5. สามารถดาวน์โหลด ทำเนียบวิทยากร ได้ที่นี่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ หรือ www. smokefreeschool.net หรือโทร 02-278-1828

Related

Most View

Recommend