ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ชุดความรู้ “การพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน”

23.04.2563
760
Share

          จำนวนเด็กและเยาวชนคนพิการที่อยู่ในชุมชนหรือในโรงเรียน ซึ่งมีจำนวนมากถึง 400,000 กว่าคน ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงการออกกำลังกายไม่มีกับคนที่มีภาวะปกติ แต่มีกีฬาอยู่หนึ่งประเภท คือ การเล่นจานร่อนถือเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุน้อย เล่นได้ในทุกความหลากหลายของคนพิการ

          ชุดความรู้ การพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน จึงเกิดเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างการเข้าถึงการออกกำลังกายนี้ เปิดพื้นที่ของความเท่าเทียมในการออกกำลังกาย โดยพัฒนาผู้ฝึกสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนพิการที่มีความหลากหลาย

           กลุ่มเป้าหมาย : ครูฝึกสอนด้านกีฬาที่มีนักเรียนพิการในโรงเรียน สำนักงานบริหารการศึกษาและผู้ฝึกสอนทั่วไปที่มีความสนใจ

           การนำไปใช้ : ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ พื้นฐานและรูปแบบการเล่นจานร่อน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ มาร่วมบูรณาการได้กับการเล่นจานร่อนได้

           สื่อการเรียนรู้

    1. สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมเรียนรู้ “การพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายโดยใช้จานร่อน” ได้ที่นี่
    2. คู่สามารถดาวน์โหลด มือ “การออกกำลังกายโดยใช้จานร่อนสำหรับคนพิการ” ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend