ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ชุดเครื่องมือ เกมโรงเรียนปลอดบุหรี่

22.04.2563
1,131
Share

  เกมโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่ถูกรวบรวมไว้ทั้งหมด 4 เกม ซึ่งแต่ละเกมจะส่งเสริมให้ผู้เล่นได้สนุกและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ โดยเกมที่ 1 คือ เกม The Choice - ชีวิตเลือกได้ ซึ่งประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญจากเกม ได้แก่ เข้าใจสถานการณ์เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว และสามารถรับมือได้อย่างเข้าใจ เกมที่ 2 คือ Killing Smoking Bugs  เฮ้เพื่อน.. จัดการแมงมุมบุหรี่ซะ!  ซึ่งมีประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญจากเกม คือ สาเหตุหลัก 4 แบบของการติดบุหรี่ คำแนะนำสำหรับแก้ปัญหาการติดบุหรี่พร้อมกับวิเคราะห์แต่ละสาเหตุ เกมที่ 3 คือ Goal Let’s Go!! ต่อถนน.. สู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญจากเกม คือ การเข้าใจสาเหตุในการสูบบุหรี่ที่แตกต่างกันและเข้าใจวิธีการแก้ได้ และเกมที่ 4 คือ เกมปริศนาควันบุหรี่ (Smoke Quiz) ซึ่งจะเป็นเกมที่มีลักษณะตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อก้าวสู่จุดหมายต่อไป ดังนั้นผู้เล่นจะรับความรู้ทั่วไปของบุหรี่ได้เป็นอย่างดี

          กลุ่มเป้าหมาย บุคลาการทางการศึกษา เด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจ  

          การนำไปใช้ โรงเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำเกมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน รวมถึงผู้ที่สนใจได้เล่นเกมดังกล่าวและเข้าใจประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญ

          สื่อการเรียนรู้

  1. สามารถดาวน์โหลด คู่มือเกม The Choice – ชีวิตเลือกได้ ได้ที่นี่
  2. สามารถดาวน์โหลด อุปกรณ์การเล่นเกม The Choice – ชีวิตเลือกได้ ได้ที่นี่
  3. สามารถดาวน์โหลด คู่มือเกม Killing Smoking Bugs เฮ้เพื่อน.. จัดการแมงมุมบุหรี่ซะ! ได้ที่นี่   
  4. สามารถดาวน์โหลด การ์ดเกม Killing Smoking Bugs เฮ้เพื่อน.. จัดการแมงมุมบุหรี่ซะ! ได้ที่นี่   
  5. สามารถดาวน์โหลด คู่มือเกม Goal Let’s Go!! ต่อถนน.. สู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ที่นี่
  6. สามารถดาวน์โหลด การ์ดเกม Goal Let’s Go!! ต่อถนน.. สู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ที่นี่
  7. สามารถดาวน์โหลด คู่มือเกม เกมปริศนาควันบุหรี่ (Smoke Quiz) ได้ที่นี่
  8. สามารถดาวน์โหลด อุปกรณ์การเล่มเกม เกมปริศนาควันบุหรี่ (Smoke Quiz) ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend