ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

พลิกมุมมองเรื่องเพศ หลักสูตรพลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก

22.04.2563
706
Share

               ปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ซึ่งหนึ่งในสาเหตุคือวัยรุ่นไม่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องความเหมาะสมเรื่องเพศ ซึ่งสังคมที่มีค่านิยมการพูดคุยเรื่องเพศเชิงลบในสังคมไทยเป็นก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้วัยรุ่นนั้นไม่มีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้พ่อแม่หลายบ้านไม่มีมุมมองที่เหมาะสมเรื่องเพศ ทำให้การสื่อสารเรื่องเพศต่อลูกที่เข้าสู่วัยรุ่นไม่มีประสิทธิภาพ จนส่งผลต่อให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาวะ ส่งผลต่อครอบครัวและสังคม เป็นต้น

               การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมุมมองเรื่องเพศและการคุยกับลูกเชิงบวก ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และมีมุมมองที่เหมาะสมในเรื่องเพศ รวมทั้งมีการฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดคุย รวมถึงการดูแลบุตรหลานให้เติบโตอย่างปลอดภัย

               กลุ่มเป้าหมาย : พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กและเด็ก ๆ ในทุกช่วงวัย

               การนำไปใช้     

   1. การนำความรู้และมุมมองต่อเรื่องเพศที่เหมาะสมเพื่อสร้างความตระหนัก
   2. การนำทักษะการพูดและฟังเชิงบวกต่อบุตรหลานเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานการเคารพเป็นมนุษย์
   3. นำวิธีการดูแลการเติบโตของบุตรหลานในสังคมได้อย่างปลอดภัย

สื่อการเรียนรู้

   1. สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตรพลิกมุมเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก ได้ที่นี่ 

 

 

Related

Most View

Recommend