ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

หลักสูตร การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน

22.04.2563
828
Share

              ข้อมูลที่สะท้อนต่อสถานการณ์อุบัติเหตุของประเทศไทยพบว่า ประเทศไทยเกิดอุลัติเหตุถนนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 มีผู้เสียชีวิต 15,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ย 40 คนต่อวัน ซึ่งปัจจัยหลักในการเกิดประกอบไปด้วย 3 อย่าง คือ คน รถ ถนนหรือสิ่งแวดล้อม แต่เป็นที่แปลกใจว่าส่วนใหญ่ยังคงคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุนั้นคือ ความซวย

               ด้วยสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย จึงต้องมีแนวทางการแก้ไขในการให้ความรู้ที่จะค้นหาปัญหาและสำรวจจุดเสี่ยง โดยเฉพาะในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำการลดอุบัติเหตุในชุมชนให้เหลือศูนย์ เนื่องจากชุมชนหลายชุมชนมีการขยายตัวในปัจจุบัน ทำให้ขยายถนนหนทาง จำนวนรถเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุบัติเหตุจำนวนไม่น้อยมักเกิดในพื้นที่ของชุมชน

               กลุ่มเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

               การนำไปใช้ การนำความรู้วิธีการป้องกันและลดอุบัติเหตุโดยให้ชุมชนเป็นส่วนร่วม

สิ่อการเรียนรู้  

    1. สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร การจัดการความปลอดภัยบนถนนของชุมชน ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend