ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่

22.04.2563
548
Share

จากข้อมูสถิติพบว่า ถ้ามีเด็กวัยรุ่นที่เริ่มสูบบุหรี่ 10 คน จะมีเพียง 3 คน เท่านั้นที่สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ ส่วนอีก 7 คน จะติดบุหรี่ไปอีก 20- 30 ปีข้างหน้าหรือตลอดชีวิต ซึ่งถ้าดูข้อมูลสถิติเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ ดังนั้นการเกิดนักสูบหน้าใหม่ในช่วงวัยรุ่นจะมีโอกาสที่จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิตสูงมาก

การอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่เกิดขึ้นเพื่อ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบการสูบบุหรี่และเกิดการสร้างแนวทางความตระหนักในเรื่องนี้ ผ่านกิจกรรมและการจัดทำโครงการต่างๆ ซึ่งจะเน้นไปที่การอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามที่กฏหมายกำหนด

         กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักเรียน

         การนำไปใช้       1. สามารถเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฏหมายกำหนด ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ และเรียนรู้เครื่องมือการทำงานให้ได้ผล

                               2. สามารถนำสื่อต่างๆ ไปใช้ในการสาธิตและฐานการเรียนรู้แก่นักเรียน

         สื่อการเรียนรู้ :

  1. สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ที่นี่
  2. สามารถดาวน์โหลด ชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ได้ที่นี่
  3. สามารถดาวน์โหลด แบบขอรับชุดความรู้เบื้องต้น สำหรับ โรงเรียนปลอดบุหรี่ และแบบประเมินผล ได้ที่นี่
  4. สามารถดาวน์โหลด แบบประเมิน 7 มาตรการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ที่นี่
  5. สามารถดาวน์โหลด โปสเตอร์ 7 มาตรการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้ที่นี่
  6. สามารถดาวน์โหลด คู่มือทดลองสารทาร์ในบุหรี่ ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend