ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

องค์กรสวมหมวกนิรภัย100%ต้นแบบการลดอุบัติเหตุจราจรของสถานประกอบการ

24.04.2563
651
Share

ในประเทศไทยมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยพาหนะสองล้อ โดยอยู่ที่ร้อยละ 70-90 และเกิดการบาดเจ็บและพิการ เพราะมีสาเหตุหลักมาจากอาการบาดเจ็บศรีษะ  ซึ่งหมวกนิรภัยนั้นมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงและลดอาการบาดเจ็บที่ศรีษะลงได้ จึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับสถานประกอบการ มีหลายขั้นตอน เริ่มการวางแผนและเตรียมทีมงานให้พร้อม มีการปรับความเข้าใจภายในองค์กร การใช้มาตรการบทลงโทษที่เป็นภาพชัดเจน ตลอดจนการติดตามประเมินผล รวมถึงการใช้วิธีการส่งมอบแนวคิดหลักของการดำเนินงานให้เข้าถึงพนักงานได้

การเป็นองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นกระบวนการหนี่งที่สามารถนำไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในองค์กรได้จริง และทำให้เกิดความต่อเนื่องขึ้นในการดำเนินโครงการขึ้นได้ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกุญแจสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะให้องค์กรอื่น ๆ ในนำไปประยุกต์และเป็นแนวทางในการปรับให้องค์กรของตนเองเป็นองค๋กรสวมหมวกนิรภัย 100 %