ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ออกมาเล่นฉบับผู้ปกครอง

21.08.2563
589
Share

จากผลสำรวจปี 2559 พบว่าเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายร้อยละ 26.4 และใช้เวลาอยู่หน้าจอเฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้มีภาวะเฉื่อยเนือยนิ่ง ขาดทักษะการเข้าสังคมและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

เคล็ดลับ 6 วิธี ง่ายๆ ที่จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองทำให้เด็ก Active อย่างสม่ำเสมอ คือ

  • กระตุ้นทีละน้อย
  • ให้เลือกกิจกรรมด้วยตัวเอง
  • ให้กิจกรรมนั้นอยู่ในชีวิตประจำวัน
  • พาไปสถานที่ที่ทำกิจกรรม active ได้
  • ทำให้เป็นเรื่องสนุก
  • คำนึงถึงความปลอดภัย

การทำให้เด็กได้ออกมาเล่น Active Play นอกจากเด็กจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังเป็นการสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาด้านจิตพิสัยจากการเล่นที่ต้องยอมรับข้อปฏิบัติกติกาในการเล่น ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีกว่าเดก็กที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เป็นต้น

Related

Most View

Recommend