ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

แนะนำCyberbullying

23.10.2564
533
Share

สื่อดิจิทัลเพื่อสุขภาวะจัดทำขึ้นภายใต้ชุดโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาวะ เพื่อกระจายโอกาสการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตและสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเด็ก ๆ ได้รับชมสำหรับการป้องกันตนเองจากการโดนการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ และส่งเสริมศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์

ความยาว : 00:05:09 นาที
ผลิตโดย : นายแก่นศักดิ์กายตะขบ,นายกิตติธรอภิรัตนาโกศล,นายรติกรควรนิยม,นายอานนท์งามสะอาดและนายเอกพลเห็มจัทร์
อำนวยการผลิต : นายแก่นศักดิ์กายตะขบ,นายกิตติธรอภิรัตนาโกศล,นายรติกรควรนิยม,นายอานนท์งามสะอาดและนายเอกพลเห็มจัทร์

Related

Most View

Recommend