ADVANCESEARCH

"ขยับ"กระฉับกระเฉงเพื่อสุขภาพที่ดี

24.04.2563
633
Share

แม้ทุกคนจะรู้ดีว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์มากแค่ไหน แต่อุปสรรคสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในการออกกำลังกายคือการเริ่มต้นและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอ

การขยับหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย คือ การเคลื่อนไหวหรือทำงานโดยใช้กล้ามเนื้อโครงสร้าง และมีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าขณะที่พัก ดังนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อการป้องกันโรคที่สำคัญ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตีบ โรคกระดูกพรุน เป็นต้น

กิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวไม่จำเป็นจะต้องเป็นกิจกรรมที่หักโหมมาก สามารถทำได้ในเวลาว่างในการทำงานได้หรือทำได้จากกิจวัตรประจำวัน เช่น กวาดบ้าน ถูพื้น จัดของ โดยเริ่มจากเวลาเล็กน้อยจนเพิ่มเวลาให้มากขึ้น หรือ เปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่หนักขึ้น

 

Related

Most View

Recommend