ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

10 checklists เลี้ยงลูกให้มีสุข ฉบับวัยเรียน สุขสังคมเท่าทันสื่อ

05.05.2565
99
Share

วัยเรียน (6-12 ปี) เป็นช่วงหัวเลี้ยวต่อที่สำคัญอีกช่วง เพราะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น พบผู้คนได้มากมายหลากหลาย หรือแม้กระทั่งเผชิญในโลกออนไลน์ ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้เด็กๆ ก้าวเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจ ปลอดภัย และมีความสุข ซึ่งพ่อแม่นั้นมีส่วนสำคัญอย่างมาก

สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด 10 Checklist เลี้ยงลุกให้มีสุข ที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้เลี้ยงลูกในวัยเรียนให้เติบโต เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น และคอยสนับสนุนและเพื่อให้ลูกสามารถอยู่กับความหลากหลายของสังคมรอบตัวได้อย่างมีความสุข

Related

Most View

Recommend