ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

MV:ไม่ยอมแพ้

07.07.2564
1,059
Share

ความสำเร็จในมุมองของคุณอาจจะไม่รู้เป็นเเบบไหน แต่ความสำเร็จอย่างหนึ่งของชีวิต..."การชนะใจตัวเอง" จุดเปลี่ยนที่กลับตัวกลับใจจนมีชีวิตที่ดีขึ้นและเริ่มประสบความสำเร็จในหลายๆด้าน #ชีวิตจะดีขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ เรื่องราวทั้งหมดนี้พบกันในMVเพลงไม่ยอมแพ้ สื่อดิจิทัลเพื่อสุขภาวะจัดทำขึ้นภายใต้ชุดโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาวะเพื่อกระจายโอกาสการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการผลิตและสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์

ความยาว : 00:03:41 นาที
ผลิตโดย : นายมูหัมมัดสาเกร์เร๊าะเเลบา,นายอับดุลฮาดียำปลี,นางสาวพาตีเมาะยูโซ๊ะ,นางสาวอัสมีดาเว๊าะบ๊ะและนางสาวนูรไอนีเจ๊ะเย๊ะ ภายใต้โครงการนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่
อำนวยการผลิต : นายมูหัมมัดสาเกร์เร๊าะเเลบา,นายอับดุลฮาดียำปลี,นางสาวพาตีเมาะยูโซ๊ะ,นางสาวอัสมีดาเว๊าะบ๊ะและนางสาวนูรไอนีเจ๊ะเย๊ะ ภายใต้โครงการนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่

Selected For You

Related

Most View

Recommend