ค้นหาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

SOOK Canteen ชวนปรับพฤติกรรมการกินเริ่มที่โรงอาหาร

23.03.2564
705
Share

ThaiHealth WATCH 2021 พบพฤติกรรมการกินอย่างไทยที่มักทาอาหารรสจัด ทั้งเค็ม หวานและมันจัด การทานผักผลไม้น้อยลงเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs ปีละกว่า 3 แสนคน (2558-2562)
 

วัยเรียน-ทำงาน ฝากท้องไว้กับแม่ครัว


การขยายของสังคมเมืองทำให้ครอบครัวใช้เวลาในการประกอบอาหารเองลดลง ส่งผลให้วัยเรียนและวัยทำงานหันมาพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารตามสั่งมากขึ้น ความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทาน รวมถึงการมีตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคของคนไทย

 

SOOK Canteen โรงอาหารของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นต้นแบบของโรงอาหารที่นำรหัสเด็ดลดพุง 2:1:1 มาใช้ นั่นคือ หนึ่งจานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 9 นิ้ว ประกอบไปด้วยผัก 2 ส่วน ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน และเนื้อสัตว์หรือโปรตีน 1 ส่วน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอดี


 

 
หากผู้ที่มาใช้บริการ SOOK Canteen สังเกตรอบ ๆ ตัวจะได้ความรู้และเพลิดเพลินไปกับสื่อโภชนาการจากเครือข่ายคนไทยไร้พุงและองค์ความรู้อื่น ๆ ที่อยู่ตามจุดต่างๆ ในโรงอาหารที่จะมาชวนให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น เช่น สูตรปรุงลดโรค 6:6:1 หมายถึง ในหนึ่งวันควบคุมปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา น้ำมันประกอบอาหารไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือหรือโซเดียมไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อคน เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคความดัน หลอดเลือด หัวใจ ไต เป็นต้น 

สำหรับผู้ที่สนใจนำหลักการกินวิถี SOOK ไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อปรับพฤติกรรมการกินให้ห่างไกลโรค NCDs สามารถดาวน์โหลดใบงาน ได้ที่นี่

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://goodbye-ncds.thaihealth.or.th/sook/
 
 
อ้างอิง: ThaiHealth WATCH จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564

Related

Most View

Recommend