NCDs

ประเด็นที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ

ขอแนะนำ “คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ฉบับปฏิบัติการ” คู่มือที่ช่วยอธิบายขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์ที่เหมาะกับผู้นำชุมชน ประชาชน

พื้นที่เด็กเล่นสนุก

              การเล่นเป็นของคู่กับเด็ก เพราะการเล่นจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก พร้อมทั้งทักษะการเข้าสังคม และอารมณ์ต่างๆ ซึ่งพ่อแม่สามารถสร้างพื้นที่เล่นอย่างสร้างสรรค์ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ของเล่นแพงหรือสนามเด็กเล่นนอกบ้าน เพราะสิ่งที่ต้องคำนึงคือการที่เด็กเล่นได้อย่างอิสระ เป็นพื้นที่ที่เด็กต่างวัยก็สามารถเล่นด้วยกันได้ตามความสนใจของเด็ก สามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น ดังนั้นพื้นที่เล่นอย่างสร้างสรรค์จึงเน้นความมีชีวิตชีวาของสถานที่ธรรมชาติที่มีความท้าทายผจญภัย                องค์ประกอบของพื้นที่เด็กเล่น คือ 1. วัสดุและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ใช้สัดส่วนถึง 50% เช่น น้ำ หิน ดิน ทราย หรือสัตว์ต่างๆ เพราะเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นและเรียนรู้จากโลกภายนอก 2. ชิ้นส่วนประกอบของเล่น ใช้สัดส่วนถึง 20% ซึ่งหาได้จากธรรมชาติ หรือการดัดแปลงของใช้ในบ้าน 3. โครงสร้างที่ทำขึ้น คือ เครื่องมือการเล่น เช่น บ้านเด็กเล่น ชิงช้า บ้านต้นไม้ ซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ ใช้สัดส่วนถึง 15%  4. ที่เก็บของ เพื่อให้เด็กสามารถหยิบและเก็บเองได้ ป้องกันของเล่นสูญหาย ซึ่งจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้ พ่อแม่สามารถสร้างหรือค้นหาไอเดียพื้นที่เด็กเล่นที่สร้างสรรค์ได้โดยไม่จำเป็นซื้อเครื่องเล่นแพงหรือออกไปข้างนอกบ้าน แต่ถึงอย่างไรพ่อแม่ควรระวังเมื่อลูกเล่นของเล่นจำพวกนี้ เช่น ตู้เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง เพราะเด็กสามารถเผลอเข้าไปในสิ่งเหล่านี้และออกไม่ได้หรือไม่มีผู้ใหญ่เห็น ทำให้ไม่มีอากาศหายใจและหมดสติจนถึงเสียชีวิตได้

Print & Play ฉบับสืบสร้างสุข ชวนมาเล่นไขปริศนาใน 5 ภารกิจ

ปฏิบัติการตามล่าหารหัสลับสุขภาพ นิทรรศการสืบสร้างสุขขอชวนน้องๆ ทุกคนมาร่วมเป็นนักสืบฝึกหัดสายสุขภาพผ่านบททดสอบ 5 ภารกิจ สืบหารหัสลับเพื่อไขรหัสวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs: Non-Communicable Diseases สวมวิญญาณนักสืบฝึกหัดไขรหัสลับผ่านบอร์ดเกม Print & Play ที่เปิดโอกาสให้เหล่านักสืบฝึกหัดรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้และความเข้าใจในโรค NCDs

คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องมีมาตรการแยกกักตัวที่บ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่การรักษาผู้ป่วยอาการหนักในโรงพยาบาล และลดการติดขัดของระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมาก การแยกกักตัวที่บ้าน ผ่านระบบติดตามดูแลอาการ ซึ่งเป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิดอาการไม่รุนแรงหรืออยู่ในโรงพยาบาลมาแล้ว-อย่างน้อย 7-10 วัน ให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ โดยผ่านการยินยอมของแพทย์และผู้ป่วย ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้งสองจะต้องมีคุณสมบัติ คือ อายุไม่เกิน 60 ปี พักอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับคนอื่นไม่เกิน 1 คน และไม่เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ในคู่มือได้แจ้งวิธีการดูแลตนเองผ่านอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลที่รัฐจัดให้ เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นต้น สิ่งที่ผู้ป่วยต้องเตรียมและการประเมินอาการตนเองที่จะต้องรีบติดต่อแพทย์ การดูแลผู้ป่วยโควิดและแนวทางดูแลเด็กที่ติดเชื้อที่แยกกักตัวที่บ้าน

ชุดความรู้

ดูทั้งหมด

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

โครงการครอบครัวสำคัญทำไมครอบครัวจึงสำคัญ

สื่อรณรงค์

ดูทั้งหมด

พักตับ3เดือนกันมั้ยครับพ่อ

พักตับ3เดือนกันมั้ยครับพ่อ

พื้นที่เรียนรู้สร้างประสบการณ์ตรง

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม