ADVANCESEARCH

7วิธีกระตุ้นสมองลูกรักให้เก่งเรียนรู้

05.09.2562
778
Share
7วิธีกระตุ้นสมองลูกรักให้เก่งเรียนรู้

คุณพ่อคุณแม่ควรเรียนรู้การกระตุ้นสมองลูกรักให้เก่งเรียนรู้ได้ง่ายๆ อย่างน้อย 7 วิธี เช่น คอยสัมผัสและทำให้ลูกหัวเราะ เพราะการกอดลูกแน่นๆ หรือการโยกตัวลูกเบาๆ จะช่วยเพิ่มสารอ๊อกซิโตซินและเอ็นคอร์ฟินในสมองของลูก และถ้าทำให้ลูกหัวเราะจะทำให้สมองของลูกพัฒนาได้รวดเร็วอีกด้วย

ตัวอย่างวิธีต่อมาคือ การเป็นตัวอย่างที่ดี อย่างที่รับรู้กันว่าเด็กจะเลียนแบบผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัว ฉะนั้นเนื่องจากสมองมนุษย์มีเชลล์สมองกระจกเงาที่จะคอยเรียนรู้ สังเกต และเลียนแบบพฤติกรรมโดยกระจกเงาที่ใกล้ตัวลูกที่สุด นั่นก็คือพ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก

ถัดมา การทำให้ลูกอารมณ์ดี วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาเด็กเครียด ถูกกดดันหรือซึมเศร้า ซึ่งอารมณ์เชิงลบทั้งหมดนี้มีผลต่อสารเคมีที่จะทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ของสมองลดลง อีกวิธีแก้ก็คือ การเล่นกับลูกบ่อยๆ เพราะชวนลูกน้อยเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละวัยจะช่วยกระตุ้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อทำให้สมองพัฒนาการเติบโตได้เป็นอย่างดี

การอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆ เป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้ลูกน้อยเกิดจินตนาการ เพราะเซลล์สมองจะเชื่อมต่อได้ดี เมื่อฝึกใช้ประสาทสัมผัสทางตาและทางหูมากๆ การอ่านหนังสือจึงช่วยให้เส้นใยสมองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เด็กฉลาดขึ้นนั่นเอง

Related

Most View

Recommend