ADVANCESEARCH

10มาตรการประจำวันป้องกันCOVID-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

08.04.2563
8,099
Share
10มาตรการประจำวันป้องกันCOVID-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นี้ ทำให้สถานที่ต่าง ๆ ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นที่เด็กเล็กมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ประกอบเด็กเล็กอาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองมากนัก ทางผู้ประกอบการรวมถึงคุณครูผู้ดูแลจะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวด

มาตรการการป้องกันไวรัส COVID- 19 ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การล้างมือก่อนที่จะทำการเข้ามาศูนย์ฯ ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ส่งเด็กที่จุดคัดกรอง และทำการคัดกรองเด็กด้วยการวัดไข้ด้วยปรอทอินฟาเรดและทำการตรวจร่างกาย พร้อมทั้งคัดกรองบุคลากรทั้งคุณครู แม่ครัว แม่บ้าน ด้วยวิธีเดียวกัน นอกจากนี้คุณครูประจำชั้นต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของเด็กระหว่างวัน กระตุ้นเด็กให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยในแต่ละครั้งควรล้างนาน 20 วินาที รวมถึงการสอนประสบการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อ สอนให้เด็กสังเกตอาการของตัวเองและนำมาบอกครูและผู้ปกครอง สอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง การป้องกันจากการไอและจามที่ถูกต้อง และสอนให้รู้จักการใช้ของส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น ในส่วนความสะอาดนั้น ทางศูนย์ฯ ควรจะทำความสะอาดทั้งช่วงเช้าและเย็น หากมีหลอดไฟ UVC ก็สามารถเปิดเพื่อฆ่าเชื้อได้หลังจากเด็กกลับบ้านแล้ว 30 นาที

ในกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในศูนย์ฯ ควรแจ้งเหตุไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและปิดศูนย์เป็นเวลาทั้งหมด 14 วัน  พร้อมปิดกั้นบริเวณพื้นที่ที่ปนเปื้อนเชื้อและทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดของเล่นและพื้นด้วยน้ำยาฟอกขาว ร่วมกันสังเกตอาการผิดปกติของทุกคนเมื่ออยู่ที่บ้านและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเดินทางออกไปข้างนอกบ้าน

Related

Most View

Recommend