ADVANCESEARCH

รวมนิทานสู้โควิด- 19

22.05.2563
49,698
Share

ในช่วงที่เราต่างตกอยู่ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด- 19 นั้น ทำให้เด็ก ๆ หลายคนจำเป็นที่จะต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน รวมถึงยังมีมาตรการที่ภาครัฐได้สั่งให้โรงเรียนและสถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนมีการเปิดให้เรียนออนไลน์ทางโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเรียนในเบื้องต้น

ด้วยสถานการ์ณดังกล่าวทำให้กิจกรรมของเด็ก ๆ ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้นั้นเปลี่ยนไปจากเดิม เด็ก ๆ นั้นย่อมได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็ก ๆ อาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดนี้ด้วย เพื่อให้พวกเขาได้รู้จักป้องกันตนเองและรู้จักความจำเป็นจากการกักตัวอยู่บ้าน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ของ สสส. จึงได้รวบรวมนิทานที่ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา 19 เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้มากขึ้นขณะที่เด็ก ๆ นั้นต้องทำกิจกรรมเพียงแต่ในบ้านอย่างเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังการสร้างการเรียนรู้ เข้าใจในเด็กเกี่ยวกับเรื่องไวรัสนี้ และเป็นตัวช่วยที่จะสร้างกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว

 

รวมชุดนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID- 19 

 

อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19

https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=532

 

มาล้างมือกันเถอะ

มือเป็นด่านแรกของเราที่เปรียบเสมือนกาวคอยดักจับไวรัส โควิด 19 เพราะมักจะสัมผัสเชื้อไวรัสที่ตกค้างตามที่ต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ฯลฯ และบ่อยครั้งเราเผลอเอามือมาขยี้ตา แคะจมูก แกะเกาส่วนต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งคนเราเคยชินทำกันบ่อยมาก เฉลี่ย 23-26 ครั้งต่อชั่วโมง จึงมีโอกาสติดเชื้อมาก การล้างมือบ่อย ๆ จึงลดโอกาสการติดเชื้อได้สูงมากเช่นกัน

เด็กออทิสติก เป็นกลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการฝึกทำซ้ำ ๆ จนเด็กจำได้ หนังสือที่ออกแบบเพื่อสร้างทักษะทางสังคม ( social story ) “มาล้างมือกันเถอะ” สถาบันราชานุกูล ได้พัฒนาและจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ จากงานความร่วมมือของเนคเทคและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. อ่านหนังสือเสร็จแล้ว ให้เด็กๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ชวนนับ 1 ถึง 20 ใช้เวลาสัก 20 วินาที เพื่อให้สบู่กำจัดไวรัสกันค่ะ

https://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=906

 

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด

https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=530

 

หนูจี๊ดติดจอ

เนื้อหา : คนไทยใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตรวมทุกอุปกรณ์มากที่สุดในโลก เฉลี่ย 9 ชั่วโมง 38 นาที ต่อวัน จำนวนเด็กที่มีพฤติกรรมติดหน้าจอก็เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก มีเด็กป่วยเป็นโรคติดเกมเพิ่มขึ้น 6 เท่าตัว ยิ่งสถานการณ์โควิด 19 ที่เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้าน หากผู้ใหญ่ไม่ชวนคุยถึงการแบ่งเวลาอยู่หน้าจอ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เกมออนไลน์ และโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อสุขภาพ ปฏิสัมพันธ์กับผู้คน การเล่น และกิจกรรมพัฒนาทักษะอื่น ๆ โดยเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ควรหลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอทุกประเภท

หนูจี๊ดติดจอ นิทานที่จะชวนตั้งต้นพูดคุยกันในบ้าน วางกฎเกณฑ์ร่วมกัน เพื่อสร้างวินัยในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมต่อไป

https://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=904

 

Related

Most View

Recommend