ADVANCESEARCH

ชวนคนไทยการ์ดอย่าตก ส่งสื่อรณรงค์...ช่วยกันสู้โควิด

11.02.2564
206
Share

ในสถานการณ์ที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและคนไทยจึงต้องปฏิบัติตัวตาม "ชีวิตวิถีใหม่" เพื่อรักษาสุขอนามัยที่ดีของตัวเองและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในสังคม สสส. ห่วงใยสุขภาพคนไทย อยากให้ทุกคนปลอดภัยจึงได้ผลิตสื่อรณรงค์ชุด "ช่วยกันสู้โควิด" สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้คนไทยปฎิบัติตาม 15 พฤติกรรมสำหรับชีวิตวิถีใหม่ 

"เพราะหัวใจในการป้องกันโควิด-19 คือพลังความร่วมมือของคนไทยทุกคน"

ดูแลสุขอนามัยเบื้องต้น

 

ล้างมือหรือยัง

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

ล้างมือ 20 วินาที

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

เช็ดมือให้แห้งหลังล้างมือ

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

กินอาหารปรุงสุก

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

เมื่อพบปะผู้คน-เข้าไปในที่ชุมชน

 

สวมหน้ากากให้สนิท

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

เว้นระยะห่าง

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

สวมหน้ากากขณะพูดคุย

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

ไม่สัมผัสใบหน้า

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

อาบน้ำทันทีที่กลับถึงบ้าน

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

ควบคุมความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

 

บันทึกการเดินทาง

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

กักตัวดูอาการ

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

ไม่ปกปิดข้อมูล

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

กักตัวดูอาการระหว่างรอผล

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

หมั่นดูแลข้าวของเครื่องใช้

 

เช็ดมือถือด้วยแอลกอฮอล์

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

 

ซักหน้ากากผ้าทุกวัน

ดาวน์โหลดภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงประกอบ ได้ที่นี่

Related

Most View

Recommend